Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Phát hành bộ sách Di sản Hồ Chí Minh
Cập nhật ngày: 21/04/2009

Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh với các tựa Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc, Bác Hồ ở Thái Lan và Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ vừa được NXB Trẻ ấn hành. Ba tác phẩm được thể hiện dưới các hình thức khác nhau.

Cuốn Bác Hồ ở Thái Lan là tập hợp các tư liệu từ sách báo nói về chặng đường 30 năm bôn ba ở Thái Lan trong hành trình tìm đường cứu nước của Bác. Tác giả Lương Duy Thứ cũng tập hợp bài viết đã đăng trên báo chí trong nước cho cuốn Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc – nói về những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Riêng cuốn Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ là những câu chuyện được tác giả Mai Văn Bộ  viết từ những bài học tâm đắc của mình trong quá trình học làm ngoại giao với Bác Hồ. 
(T.Q - Người lao động)
Các Tin Tức Khác