Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Lời khen dành cho TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI
Cập nhật ngày: 17/08/2007

 
“Quyển sách này được nghiên cứu tỉ mỉ và viết rất hay. Nó đã bác bỏ những điều hiện nay đang được thổi phồng trong ngành quản trị - từ phong trào về những Tổng giám đốc siêu nhân đến phong trào IT, đến nỗi ám ảnh sát nhập và mua lại công ty. Quyển sách này không thể giúp sự tầm thường đi lên hiệu quả. Nhưng nó giúp được hiệu quả đi lên xuất sắc.”

-          Peter Drucker

 “Một quyển sách các Tổng giám đốc phải mua ngay.”

-          USA Today

 

“Collins và nhóm nghiên cứu đã động đến những câu hỏi lớn trong kinh doanh.”

-          Fortune

 

“Với hai quyển sách “Từ Tốt đến Vĩ đại” và “Xây dựng để Trường tồn”, ông Collins đã đưa ra hai thông điệp hấp dẫn rằng con người có thể đạt đến sự quản lý vĩ đại và rằng những người theo đuổi điều này cuối cùng sẽ xây dựng nên những tổ chức vĩ đại. Đó chính là những gì con người chúng ta cần biết.”

-          Wall Street Journal

 

“Điểm khác biệt chính là ông Collins đã phải làm việc vất vả để đưa ra những kết luận đơn giản. Chúng được rút ra từ nhiều năm nghiên cứu tỉ mỉ trên thực tế, và đã được chứng minh thông qua chính kết quả phi thường của mình.”

-          Financial Times

 

“Ý tưởng kinh doanh của năm.”

-          Fast Company

 

“Collins lại một lần nữa viết nên một quyển sách có vẻ như được “xây dựng để trường tồn.”

-          Business Week

 

 

Các Tin Tức Khác