Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Những lời khen tặng dành cho quyển sách: Xây dựng để trường tồn.
Cập nhật ngày: 24/09/2007

 
“Một trong những nghiên cứu mang tính khám phá nhất kể từ thời xuất hiện cuốn Đi tìm sự tuyệt hảo đến nay.”

Kevin Maney, USA Today

 

“Nếu bạn đang tìm kiếm những nghiên cứu mang tính lịch sử về những yếu tố tạo nên những công ty chói lọi nhất hiện nay, bạn sẽ không thất vọng với công trình nghiên cứu này.”

Brian Dumaine, Fortune

Xây dựng để trường tồn là một cuốn sách đặc biệt về kinh doanh, được nghiên cứu kỹ lưỡng và nghiêm túc, với những kết luận mới lạ, không đi theo những lối mòn xưa cũ… rất đáng đọc, nhất là với những ai đang nỗ lực cải tổ những doanh nghiệp lớn ở Mỹ.”

Richard J. Tofel, Wall Street Journal

 

“Collins và Porras đã đưa ra những phân tích sáng rõ và xuất sắc, đồng thời cũng đưa ra một kế hoạch chi tiết để đạt được sự tuyệt hảo của tổ chức. Một quyển sách cần phải đọc!”

Warren Bennis

Các Tin Tức Khác