Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Xuất bản sách về kiều bào
Cập nhật ngày: 23/11/2005

Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết tổ chức này sẽ phối hợp với NXB Trẻ để xuất bản cuốn sách Kiều bào và quê hương.

Ông Nguyễn Chơn Trung, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết tổ chức này sẽ phối hợp với NXB Trẻ để xuất bản cuốn sách Kiều bào và quê hương. Cuốn sách tập hợp các ký sự tư liệu, các bài báo, các bài tham luận về truyền thống yêu nước trong thời gian đấu trang giành độc lập, cũng như quá trình tham gia xây dựng đất nước của kiều bào. Kiều bào và quê hương sẽ được phát hành đúng vào dịp Xuân Bính Tuất 2006.
Các Tin Tức Khác