Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về Tuần lễ sách Hè 2006 tại công viên Lê Thị Riêng.
Cập nhật ngày: 17/06/2006

Cả nhà chọn sách
 

Chị em chọn sách
 

Chọn sách cho cháu
 

Một góc gian hàng NXB Trẻ
 

Cả nhà cùng tô
 

Chờ phiếu rút thăm
 

Trúng thưởng rồi!

Các Tin Tức Khác