Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Kết quả cuộc thi: Dự đoán số trang của Harry Potter 07 bản tiếng Việt.
Cập nhật ngày: 02/10/2007

Trong thời gian hai ngày kể từ: 7 giờ 7 phút ngày 27 tháng 9 năm 2007 đến 7 giờ 7 phút ngày 29 tháng 9 năm 2007. Hộp mail:  hp7@nxbtre.com.vn đã nhận được  139 thư tham gia cuộc thi, trong số đó, có 9 bài dự thi phạm quy chúng tôi đành loại bỏ (không ghi tên tuổi, địa chỉ). Ngoài ra,  có 15 thư nhận được sau thời gian quy định nên chúng tôi cũng loại bỏ.
 

Đáp án số trang của Harry Potter 07 bản tiếng Việt là: 788

 
Trong số mail  hợp lệ chúng tôi nhận được, chỉ có 2 bạn đưa ra dự đoán chính xác, đó là:

 1. Nguyễn Võ Phương Linh(Lâm Đồng)
Dự đoán: 788 trang, gửi lúc 16h36, ngày 28/09/2007
 
 1. Lý Bùi Quốc Huy  ( TPHCM)
Dự đoán: 788 trang, gửi lúc 20h21, ngày 28/09/2007
 

Có đến 19 bạn chỉ dự đoán sai một con số, chúng tôi ưu tiên cho 5 mail gửi về sớm nhất sau đây:

 1. Nguyễn Nhật Quang  (Vĩnh Long)
Dự đoán: 789, gửi lúc 17h48, ng ày 27/09/2007
 
 1. Hồ Mai Thanh Tuyền ( TPHCM)
Dự đoán : 787 trang,  gửi lúc 21h12, ngày 27/09/2007
 
 1. Nguyễn Vũ Lâm (Hà Nội)
Dự đoán: 787, gửi lúc 21h22, ngày 27/09/2007 
 
 1. Huỳnh Hữu Phúc ( TPHCM)
            Dự đoán: 787trang, gửi lúc 7h35, ngày 28/09/2007
 
 1. Nguyễn Cao Minh ( TPHCM)
  Dự đoán: 789 trang, gửi lúc 16h54, ngày
  28/09/2007

Chúc mừng tất cả các bạn đã may mắn trong cuộc thi lần này. Chúng tôi sẽ gửi phần thưởng về theo địa chỉ mà các bạn cho trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia, hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc thi về Harry Potter 07  tiếp theo trong thời gian tới.

NXB TRẺ

Các Tin Tức Khác