Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Nhà xuất bản Trẻ nhận kỷ lục Việt Nam
Cập nhật ngày: 24/11/2005

Ngày 14 tháng 8, năm 2005, Trung tâm sách kỉ lục Việt Nam đã xác nhận kỉ lục cho NXB Trẻ là nhà xuất bản đầu tiên ở Việt Nam mua tác quyền trọn đời của một nhà văn - nhà văn Sơn Nam.

Ngày 14 tháng 8, năm 2005, Trung tâm sách kỉ lục Việt Nam đã xác nhận kỉ lục cho NXB Trẻ là nhà xuất bản đầu tiên ở Việt Nam mua tác quyền trọn đời của một nhà văn - nhà văn Sơn Nam. Ngoài ra, NXB này cũng đã ký tác quyền với các học giả, nhà văn, nhà nghiên cứu uy tín như Sơn Nam, Toan Ánh, Nguyễn Vinh Phúc, Nguyễn Đổng Chi, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Từ Chi…. Những tác phẩm được chuyển nhượng, hoặc đã được in trước đây, hoặc lần đầu công bố đều được NXB Trẻ tổ chức, trình bày mới, và in ấn sang trọng. Công việc này không chỉ đem lại những đầu sách quý giá mà còn góp tiếng nói thiết thực vào sự cổ súy, tôn vinh việc tìm về cội nguồn dân tộc của mọi người.

Cắc cớ nói thêm là nếu NXB Trẻ được trao kỉ lục là NXB đầu tiên ở Việt Nam mua tác quyền trọn đời của một nhà văn, thì tại sao nhà văn Sơn Nam lại không được xác nhận kỉ lục là nhà văn Việt Nam (mà biết đâu là thế giới) được một nhà xuất bản mua tác quyền trọn đời