Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Những tập sách thời cuộc
Cập nhật ngày: 27/04/2006

 
Những tập sách bám sát được vấn đề thời cuộc của xã hội Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình, mang đến cho bạn đọc những thông tin thứ cấp – những thông tin đã được xử lý một cách khoa học. Nhưng đó không phải là thứ khoa học khách quan chủ nghĩa vô hồn mà là khoa học với rất nhiều tâm huyết của những tấm lòng đang ngày đêm trăn trở về những vấn đề đặt ra với đất nước trên con đường đổi mới, phát triển. Các bài viết dù có nội dung khoa học, học thuật cao, cách đặt vấn đề sâu, khái quát nhưng người đọc cả chuyên ngành lẫn phổ thông đều thấy thú vị, dễ tiếp thu nhờ cách trình bày đa dạng, hấp dẫn và mọi sự kiện đều được nhìn từ góc nhìn văn hóa.
 
 

Sách do NXB Trẻ phối hợp với tạp chí Tia Sáng ấn hành.

Thùy Dung

Các Tin Tức Khác