Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Chương trình phát sách miễn phí
Cập nhật ngày: 01/04/2009

NXB Trẻ đã chuẩn bị một lượng sách khá lớn để phát miễn phí phục vụ đọc giả.

 Nhằm mục đích phổ biến sách rộng rãi của Nhà xuất bản Trẻ đến bạn đọc, từ 1h - 7h sáng 1/4 sách của NXB Trẻ sẽ được phát miễn phí tại các tất cả các cửa hàng sách.
  
Các Tin Tức Khác