Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

HỘI CHỢ SÁCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
Cập nhật ngày: 23/11/2005

Chi Đoàn Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Đoàn khoa Tài chính Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế ....

Chi Đoàn Nhà xuất bản Trẻ phối hợp với Đoàn khoa Tài chính Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế tổ chức Hội chợ sách dành cho sinh viên từ ngày 01.11.05 đến ngày 15.11.05. Trong đợt Hội sách này, hơn 1000 tựa sách về Kinh tế, Sống đẹp, Văn học và Tin học được trưng bày và bán giảm giá từ 10% đến 15% nhằm phục vụ cho các bạn sinh viên. Ngoài ra, trong đợt Hội sách này đã diễn ra buổi giao lưu với TS Lý Quí Trung - tác giả cuốn “Franchise - Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh” và Anh Nguyễn Hồng Sơn – là một trong những nhân vật nằm trong cuốn sách “Những người làm thuê số 1” ở Việt Nam do NXB Trẻ phát hành.