Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Thông báo về cuộc thi “Tìm người dịch giỏi”
Cập nhật ngày: 06/03/2008

 Cuộc thi “Tìm người dịch giỏi” đã chính thức hết hạn vào ngày 29/02/2008.

Tuy nhiên, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục gửi bài dự thi trong thời gian này. Để đảm bảo tính khách quan, toàn bộ bài dự thi trễ sẽ không được tính trong cuộc thi.

Vì lý do số lượng bài dự thi gửi về quá nhiều, Ban giám khảo chưa thể đọc hết số bản thảo nên kết quả cuộc thi sẽ dời lại vào cuối tháng 03/2008.

Một lần nữa, mong quý độc giả thông cảm với sự cố nêu trên
 

NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

 

Các Tin Tức Khác