Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Theo dòng lịch sử - Kỳ 1: Hùng Vương
Cập nhật ngày: 15/01/2007

 
* Nhà nước đầu tiên ở Việt Nam trải qua bao nhiêu đời vua Hùng? Tồn tại trong những khoảng thời gian nào?
 

Tương truyền, mở đầu lịch sử nước ta là họ Hồng Bàng. Mở đầu họ Hồng Bàng là Kinh Dương Vương (tức Lộc Tục), làm vua nước Xích Quỷ. Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân là Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân (tức Sùng Lãm). Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh ra 100 người con. Sau này, con trưởng của Lạc Long Quân được phong làm Hùng Vương. Theo các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng: tên gọi “Hùng Vương”, cốt để chỉ rằng, thủ lĩnh hay người đứng đầu của cả nước.

Theo Hùng triều ngọc phả cho hay họ Hồng Bàng truyền được 18 đời:

1.Hùng Dương (tức Lộc Tục).

2.Hùng Hiền (tức Sùng Lãm).

3.Hùng Lân.

4.Hùng Việp.

5.Hùng Hy.

6.Hùng Huy.

7.Hùng Chiêu.

8.Hùng Vỹ.

9.Hùng Định.

10.Hùng Hy

11.Hùng Trinh.

12.Hùng Võ.

13.Hùng Việt.

14.Hùng Anh.

15.Hùng Triều.

16.Hùng Tạo.

17.Hùng Nghị.

18.Hùng Duệ.

18 đời nối tiếp nhau trị vì 2.622 năm, tức là từ năm 2579 TCN đến năm 258 TCN. Tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, với người Việt, số 9 là số thiêng liêng, các bội số của số 9 (như 18, 36, 72,...) cũng là những số thiêng như vậy. Cho nên, con số 18 đời Hùng Vương mà Hùng triều ngọc phả nói tới chỉ là một con số mang tính chất ước lệ, biểu tượng cho một ý niệm thiêng liêng nào đó.

Trái ngược với các tài liệu chính sử trước đây và các tài liệu khác, các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng, nước Văn Lang của các vua Hùng xuất hiện vào khoảng thế kỷ VII TCN và kết thúc vào khoảng năm 208 TCN, tồn tại trong khoảng 300 năm. Trong 300 năm, trải qua 18 đời vua Hùng thì có thể dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà khẳng định rằng nước Văn Lang thực sự có đúng 18 đời vua Hùng nối tiếp nhau.

Nước Văn Lang là một thực thể có thật trong lịch sử nước nhà, nhưng Văn Lang chỉ tồn tại trước sau trong khoảng 300 năm và con số 18 đời Hùng Vương cho đến nay vẫn là con số của huyền sử.
 
                                                      Trích trong quyển "Hỏi đáp Lịch sử Việt Nam - Tập 1"
Các Tin Tức Khác