Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Đem Kho tàng truyện cổ tích về nhà
Cập nhật ngày: 23/06/2008

Thế giới cổ tích gần như vẹn nguyên trong bạn, khi bạn mở Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của cố giáo sư Nguyễn Đổng Chi. Ba tập sách vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, phục vụ cho mùa hè năm 2008.

Được đánh giá là bộ sách qui tụ mọi ngọn nguồn của truyện cổ tích, nên bạn sẽ thật sự đắm mình trong các sự tích về nguồn gốc sự vật, sự tích về đất nước Việt, sự tích các câu ví...hay các truyện về thần tiên, ma quỷ, phù phép...
Tất cả, may mắn thay, được thể hiện qua cách kể của Nguyễn Đổng Chi, trở nên thật giản dị và gần gụi với văn phong trong sáng, đậm đà ý vị.
 
NXB Trẻ
Các Tin Tức Khác