Nuôi dưỡng tâm hồn - khơi nguồn tri thức

Góp Ý

Hè này, bạn đọc gì (số 9): Một thời hoa lửa.
Cập nhật ngày: 26/07/2006

 
TƯỞNG NHỚ NHỮNG HY SINH
 
27/7, những ngày tháng nói lên bao điều của cuộc sống. NXB Trẻ xin mời bạn đọc bài thơ này (trích trong tập sách Một thời hoa lửa), như cách thắp một nén hương để tưởng nhớ những hy sinh, những mất mát, những máu xương của những người hoặc đã khuất, hoặc đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước độc lập tự do ngày hôm nay.

TẤC ĐẤT THÀNH CỔ
Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ

Trời cũng tự trong xanh và lộng gió

Dẫu ồn ào đừng lay mạnh hàng cây

 

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật

Mỗi tấc đất - một cuộc đời có thật

Cho hôm nay tôi đến nghẹn ngào

 

Bạn nằm lại nơi này nơi nao?

Phía đông thành, phía tây thành hay dưới dòng Thạch Hãn

Tám mươi mốt ngày đêm đất trời ken dày bom đạn

Cát trắng rang vàng nghiêng lệch cả dòng sông

 

Thắp một nén nhang và khóc ít thôi

Tôi thầm nhủ lòng mình như vậy

Để một phút lắng lòng nghe bạn gọi

Bạn nằm lại nơi nào bạn ơi?

 

Bạn nằm lại nơi đồng đất quê hương

Nơi chiến tuyến lằn ranh sông Bến Hải

Súng trong tay và đôi mắt rực lửa

Trút hận xuống đầu thù rồi ngã xuống bình yên

 

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ

Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió

Ru mãi bài ca Bất tử đến vô cùng.

Phạm Đình Lân
Phó CN khoa Báo chí - Đại học KHXH&NV Hà Nội
(Trích trong quyển "Một thời hoa lửa" - Nhiều tác giả)
Các Tin Tức Khác