Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

"Cánh đồng bất tận" đoạt giải thưởng Hội Nhà văn
Update Date: 10/16/2006

 
Hội nghị BCH Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 6 khóa VII họp ngày 13/10/2006 tại Hà Nội đã quyết định trao tặng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2006 cho truyện vừa “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư và tập thơ “Thương lượng với thời gian” của Hữu Thỉnh

Sau khi nghe nhà văn Nguyễn Trí Huân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo báo cáo kết quả bình chọn của Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo, BCH Hội Nhà văn đã thảo luận sôi nổi và nhất trí trao tặng các tác giả sau:

1. Giải thưởng: Tập thơ Thương lượng với thời gian của Hữu Thỉnh; truyện vừa Cánh đồng bất tận của Nguyễn Thị Ngọc Tư (hiện tượng văn học trong năm)

2. Tặng thưởng: Thượng Đức, tiểu thuyết của Nguyễn Bảo; Gia đình bé mọn, tiểu thuyết của Dạ Ngân; Paris ngày 1 tháng 8, tiểu thuyết của Thuận; Lô lô, tập thơ của Ly Hoàng Ly.
Hữu Việt
(Theo Tiền Phong, 15/10/2006)
Other News