Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Hè này, bạn đọc gì (số 3)
Update Date: 06/14/2006

 
SUDOKU
 

Đây là một trò chơi đang rất thu hút các bạn trẻ Việt Nam hiện nay. Những bộ sách về Trò chơi Sudoku của NXB Trẻ vừa qua đã được nhiều bạn tìm đọc.

Chuyên mục Hè này bạn đọc gì kỳ này, xin mời bạn thử động não với Sudoku.

Trước khi bắt đầu, bạn có thể xem phần hướng dẫn sau:

Sudoku là câu đố số nguyên dương gồm một mạng 9x9 (chín hàng và chín cột), chia thành chín hộp 3x3, trong đó có một số đã được đặt sẵn.

Mục đích của câu đố là điền vào tất cả các ô trống còn lại với các số từ 1 đến 9, sao cho:

- Mỗi hàng chứ tất cả các số từ 1 đến 9

- Mỗi cột chứa tất cả các số từ 1 đến 9

- Mỗi hộp 3x3 chứa tất cả các số từ 1 đến 9.

Cần lưu ý thêm rằng, mỗi một trong các số từ 1 đến 9  phải xuất hiện chỉ một lần trong mỗi hàng, một lần trong mỗi cột, và một lần trong mỗi hộp 3x3.

 

Sau khi đã thông thạo luật chơi, bạn có thể vào đây tải trò chơi về, lưu lại trên máy bạn, và bắt đầu nhập cuộc.

Sau khi giải xong, bạn hãy lưu file lại, đặt tên file là Thi  Sudoku, gửi đến cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail: cadaovo@nxbtre.com.vn.

10 bạn có đáp án đúng và gửi sớm nhất sẽ được nhận quà của chúng tôi (một bộ sách ba tập Trò chơi Sudoku)

Nhớ ghi họ tên, và địa chỉ đầy đủ của các bạn trong e-mail dự thi nhé. Để chúng tôi còn có thể gửi quà, nếu bạn may mắn. Và dĩ nhiên rồi, chúc các bạn may mắn.

 

Ca Dao

Other News