Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Chia buồn
Update Date: 04/28/2006

 

Được tin Bà LÊ THỊ BẠCH VÂN (bút danh Bà Tùng Long – Mẹ của anh Nguyễn Đức Thông, tức nhà văn Nguyễn Đông Thức, Trưởng phòng xuất bản báo Tuổi Trẻ, cộng tác viên của NXB Trẻ, từ trần lúc 17 giờ ngày 26-04-2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Trẻ thành kính chia buồn cùng anh Nguyễn Đức Thông và Gia đình.
 
                                                                          Nhà xuất bản Trẻ

                                                                                         

                                                                                 

Other News