Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Cánh đồng bất tận - Quyển sách đang làm xôn xao dư luận.
Update Date: 04/11/2006

 
- Nguyễn Ngọc Tư bị “phê bình nghiêm khắc”? (Theo nguồn Báo Tiền Phong, 12/4/2004)

Các tin khác:
- Tin vào sức sống của Cánh đồng bất tận. (Theo nguồn Báo Tuổi Trẻ, 10/4/2006)
- Cánh đồng vẫn đầy ắp tình yêu...(Theo nguồn Báo Tuổi Trẻ, 9/4/2006)
- Đối thoại với Cánh đồng bất tận (Theo nguồn Báo Tuổi Trẻ, 9/4/2006)
- Cánh đồng bất tận không phản động nhưng... (Theo nguồn Báo Tuổi Trẻ, 8/4/2006)
Other News