Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Đã có bản dịch tiếng Việt Harry Potter 6 của nhà văn Lý Lan trên mạng
Update Date: 11/24/2005

Sau một thời gian chuẩn bị, bản dịch tiếng Việt Harry Potter 6 đã được tải một phần lên trang web của NXB Trẻ theo đúng với những thông báo trước đây...

Sau một thời gian chuẩn bị, bản dịch tiếng Việt Harry Potter 6 đã được tải một phần lên trang web của NXB Trẻ theo đúng với những thông báo trước đây. Mời các bạn hâm mộ tìm đọc đoạn trích “Harry Potter và hoàng tử lai” tại mục Đọc sách miễn phítrên website của NXB Trẻ.