Nourishing soul, Broadening mind

Góp Ý

Hiện tượng Cánh đồng bất tận
Update Date: 12/28/2005

Cho đến nay, 35.000 bản Cánh đồng bất tận đã gần như hết trên thị trường. Như vậy, chỉ trong khoảng một tháng ra mắt, cuốn sách này đã lập kỷ lục (đối với loạt sách văn học của NXB Trẻ), về số lần in tái bản liên tục (05 lần tái bản), mỗi lần tái bản 5.000 cuốn. Theo bà Quách Thu Nguyệt (Giám đốc NXB Trẻ) dự đoán, số bản in của tựa sách này sẽ lên đến 50.000 bản trong thời gian sắp tới.

Dưới đây là những tựa sách văn học trong nước của NXB Trẻ bán chạy trong thời gian gần đây

Tên sách
Tác giả
Cánh đồng bất tận
Nguyễn Ngọc Tư
Bộ sách Văn học tuổi 20 lần III
Nhiều tác giả
Một thời hoa lửa
Nhiều tác giả
Truyện ngắn hay Tuổi trẻ chủ nhật
Nhiều tác giả
Tạp bút Đỗ
Đỗ Trung Quân
Người ăn rong
Ngữ Yên
16m2
Vũ Đình Giang
Khóc một mình
Nhiều tác giả
Nốt ruồi phá tướng
Nhiều tác giả
Mưa cuối đường
Trương Thị Thương Huyền

Phối Như

Other News