BÔNG HỒNG TÒ HÈ

  • Tác giả: Ngô Văn Phú
  • Khổ sách: 10x18cm
  • Số trang: 176
  • Giá bán: 12,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:Giải ba Bông hồng tò he là một món đồ chơi nhỏ mọn nhưng lại là cả một thế giới của tuổi thơ, con người ta không thể sống thiếu thế giới ấy. Và câu chuyện “Bông hồng tò he” gìn giữ, kể lại cho chúng ta những điều quý giá ấy, về cuộc sống nông thôn, về những trò chơi, những kỷ vật… rất rất hồn nhiên và tươi đẹp ấy.