SÁCH MỚI

NHỮNG CÂU ĐỐ TRẮC NGHIỆM VỀ LỊCH SỬ DÂN TỘC VÀ LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NAY

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 112
  • Giá bán: 45,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-17302-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách gồm hơn 300 câu trắc nghiệm về truyền thống lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay . Sách dành cho tất cả những người yêu thích và muốn tìm hiểu về lịch sử nước ta. Đặc biệt hữu ích cho các cơ sở Đoàn - Hội - Đội, trong hệ thống trường học để sử dụng trong các cuộc thi đố kiến thức, tìm hiểu truyền thống, thi đố vui ôn tập văn hóa lịch sử...