SÁCH MỚI

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI SƠ CẤP BẢN MỚI: TẬP VIẾT THEO CHỦ ĐỀ VỚI CÁC BÀI VĂN MẪU

  • Tác giả: Kadowaki Kaoru & Nishiuma Kaoru
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 172
  • Giá bán: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-16690-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách nằm trong bộ Minna no Nihongo - Tiếng Nhật dành cho mọi người - Bản mới. Là sách bổ trợ giúp người học nâng cao kỹ năng viết, trình bày suy nghĩ của bản thân về nhiều chủ đề khác nhau.
    Người học bắt đầu với việc luyện tập nắm bắt cấu trúc tổng thể và lên sơ đồ mạch văn. Với việc viết đi viết lại nhiều đề tài khác nhau, người học sẽ tự nhiên ý thức được về cấu trúc tổng thể, từ đó có thể áp dụng được cho cả kỹ năng nói và đọc hiểu.