TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI SƠ CẤP 1 - 25 BÀI ĐỌC HIỂU TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  • Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 110
  • Giá bán: 55,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-14872-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách nằm trong bộ Minna no Nihongo - Tiếng Nhật dành cho mọi người - Bản mới. Là sách bổ trợ giúp người học nâng cao kỹ năng đọc  thông qua nhiều chủ đề khác nhau.