VĂN HỌC TỪ NHỮNG GÓC NHÌN RIÊNG

  • Tác giả: Trần Đồng Minh
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 160
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tác giả là một nhà giáo dạy văn kinh nghiệm và uy tín. Văn học trong cái cách nhìn riêng của tác giả thật nhiều điều thú vị… và mong tìm được những sự đồng cảm với cách nhìn đó. Sách gồm hai phần: những bài viết ngắn gọn về tác phẩm trong SGK phổ thông; những hồi ức về các tác gia- tác giả mà người viết sách có duyên gặp gỡ… (như một cách để hiểu tác phẩm phong phú hơn).