TRUYỀN THUYẾT VIỆT NAM & VẤN ĐỀ THỂ LOẠI

  • Tác giả: Ts Hồ Quốc Hùng
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 170
  • Giá bán: 13,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách gồm 04 phần. Phần 01 giới thiệu chung về loại hình truyền thuyết, phần thứ hai là các bài viết về những truyền thuyết Việt Nam tiêu biểu như Lĩnh Nam chích quái, Quả bầu mẹ, Mỵ Châu – Trọng Thủy…, phần thứ ba đề cập đến những truyền thuyết được học trong nhà trường, và phần thứ tư là một vài tác phẩm chọn lọc.