TRUNG QUỐC VÀ ASEAN TRONG HỘI NHẬP

  • Tác giả: Trần Quốc Hùng
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 176
  • Giá bán: 20,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập hợp những bài viết của tác giả được trình bày trong các cuộc hội thảo ở Mỹ và Châu Âu về các khía cạnh khác nhau của vấn đề khu vực hóa toàn cầu hóa ở Châu Á cũng như bài học rút ra từ Trung Quốc. Việc Trung Quốc gia nhập WTO cùng với những thành tựu đạt được vừa là bài học vừa là thử thách đối với các nước ASEAN trong trào lưu hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Cũng từ đó mà các nước ASEAN sẽ hợp tác hiệu quả hơn với Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu. Riêng với Việt Nam đó cũng là những bài học quý báu để từ đó có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho việc đàm phán gia nhập vào WTO trong thời gian tới.