TÌM HIỂU CHẤT LƯỢNG

  • Tác giả: Joe Johnson
  • Khổ sách: 16x24cm
  • Số trang: 106
  • Giá bán: 23,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sản phẩm chính là hình ảnh thu nhỏ của công ty, doanh nghiệp. Và chất lượng là thước đo giá trị của sản phẩm. Nhưng để đánh giá chất lượng của một sản phẩm thì lại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau: thời gian sử dụng, sự phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng….. Cuốn sách này sẽ cùng bạn hiểu rõ hơn về chất lượng, các khía cạnh khác nhau liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện, lợi ích từ việc cải tiến chất lượng đem lại…