ĐẠT CHẤT LƯỢNG - BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP

  • Tác giả: Joe Johnson
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 146
  • Giá bán: 29,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    “Làm thế nào để kiểm soát chất lượng trong khi vẫn duy trì thế cạnh tranh trên thương trường?” Đó là một câu hỏi khó trả lời cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Sách giúp bạn tìm hiểu các khía cạnh của chất lượng, các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng cũng như các kỹ thuật và công cụ sử dụng trong kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp của bạn. Và đó cũng là câu trả lời.