TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG KHÁNG CHIẾN

  • Tác giả: Uyển Thanh
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 388
  • Giá bán: 37,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Là tập hồi ký của người cán bộ phụ nữ trong suốt thời kỳ kháng chiến rất đỗi giản dị, nhân hậu và kiên cường – Nguyễn Thị Thanh (chị Tám Thanh). Chị là người suốt đời gắn bó với sự nghiệp giải phóng phụ nữ chị đã nhập thân vào đời sống công nhân, nông dân, chị em buôn gánh bán bưng để xây dựng cơ sở. Cùng chị em đấu tranh chống địch trong niềm thông cảm với nỗi khổ nhục của phụ nữ lao động bị áp bức bóc lột, bị chà đạp nhân phẩm và chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Tập hồi ký đã tái hiện lại một cách chân thật về những kỷ niệm sâu sắc của chị cùng bạn bè, đồng đội trên những nẻo đường kháng chiến đầy gian khổ, nhưng không hề bị khuất phục. Không chỉ thế mà còn góp thêm phần tư liệu vào sử liệu truyền thống của phong trào phụ nữ, và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.