NGƯỢC BẮC XUÔI NAM (Hồi ký)

  • Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Thế Lâm
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 252
  • Giá bán: 27,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập hồi ký giúp bạn biết và hiểu thêm về cuộc đời của một vị tướng - một người thanh niên trí thức đã giác ngộ cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám 1945, người đã từng bao lần ngược Bắc xuôi Nam và nắm giữ nhiều cương vị khác nhau trong quân đội. Đồng thời bạn đọc cũng sẽ hình dung được những thắng lợi và hy sinh của nhân dân ta trong suốt cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ đầy gian khổ. (Tập sách này đã có bài viết giới thiệu trên báo Tuổi trẻ, ra ngày 30-10-2003)