TRUYỆN TÂY BẮC

  • Tác giả: Tô Hoài
  • Khổ sách: 13x19 cm
  • Số trang: 172
  • Giá bán: 16,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tô Hoài luôn hướng ngòi bút về phía người cùng khổ… bằng tất cả sự đồng cảm của trái tim. Đọc Truyện Tây Bắc của ông để hiểu thêm về cuộc sống của miền núi, với những mặt trái như những nỗi đau. Tập truyện có một chủ đề rất tập trung: những người dân miền núi vừa là nạn nhân của thực dân Pháp, của chế độ phong kiến, của chính những phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan của mình. Họ đã đứng lên đấu tranh, giải phóng…