TẠO HÓA DƯỚI TRẦN GIAN (truyện và ký)

  • Tác giả: Nguyễn Quang Sáng
  • Khổ sách: 13x19 cm
  • Số trang: 144
  • Giá bán: 13,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách gồm 08 truyện ngắn và 06 ký của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tập sách mang đầy không khí cuộc sống, từ chuyện chiến đấu trong kháng chiến cho đến chuyện thường ngày trong hòa bình. Ký như một phần hồi ký của tác giả, giúp ta hình dung được nhiều điều.