NGUYỄN SƠN VỊ TƯỚNG HUYỀN THOẠI

  • Tác giả: Minh Quang
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 180
  • Giá bán: 19,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nguyễn Sơn là một chiến sĩ Cộng sản kiên định, là một vị tướng tài ba. Tài ba của Nguyễn Sơn không chỉ ở lĩnh vực quân sự mà còn trong lĩnh vực chính trị, tuyên truyền, văn nghệ. Có thể nói, tướng Sơn là một tấm gương sáng, một chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế của cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. (Theo ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp).