NGUYỄN AN NINH "TÔI CHỈ LÀM CƠN GIÓ THỔI"

  • Tác giả: Nguyễn Thị Minh
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 460
  • Giá bán: 43,800 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong suốt thời kỳ hoạt động, ông phải đương đầu với bộ máy cai trị khổng lồ, với hàng rào mật thám dày đặc, từng bước đi, từng việc làm đều bị theo dõi, ngục tù luôn ở trước mắt. Ông lợi dụng khe hở của chúng để hoạt động. Phương pháp đấu tranh công khai hợp pháp của ông tuy có nguy hiểm nhưng phong trào lên nhanh, mau chóng lan rộng, tạo hiệu quả lớn. Dũng cảm và mưu lược, ông đã đánh lạc hướng lưới mật thám, làm cho chúng mất ăn mất ngủ. Cuối cùng bộ máy cai trị khổng lồ đó phải gài bẫy, phải vu cáo mới bỏ tù được ông. Trên một bài báo, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết về ông, có lời đánh giá: “Nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh, nhà yêu nước vĩ đại”. Viết quyển sách này, tác giả - con gái ông Nguyễn An Ninh – mong ước góp thêm phần nào những tư liệu sống của gia đình cho việc nghiên cứu lịch sử, cho thế hệ con cháu mai sau muốn tìm hiểu về một con người yêu nước nhiều huyền thoại.