NAM BỘ - ĐẤT VÀ NGƯỜI

  • Tác giả: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
  • Khổ sách: 16x24 cm
  • Số trang: 360
  • Giá bán: 48,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Là một ấn phẩm tập hợp các bài viết, các công trình nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ hoạt động lâu năm trên đất Nam Bộ. Họ là người Nam Bộ, hoặc sống ở Nam Bộ rất lâu, đã nghiên cứu, hoặc đang trăn trở về những vấn đề nảy sinh từ đất và người Nam Bộ. Mỗi tác giả, mỗi góc nhìn riêng, mỗi thể nghiệm riêng đã viết lên những trang sách bằng cả tâm hồn, bằng tính khách quan khoa học, cũng như bằng cả tấm lòng yêu thương tha thiết vùng đất Nam Bộ. Hãy đọc để thêm hiểu, thêm yêu, thêm thương Nam Bộ, đất và người. (Bộ sách gồm 2 tập)