NGUYỄN THI -VIẾT Ở CHIẾN TRƯỜNG

  • Tác giả: Phong Lê - Lưu Khánh Thơ biên soạn
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách thuộc tủ sách “Văn học trong nhà trường”, giới thiệu nhà văn liệt sĩ quân đội Nguyễn Thi - một trong những chân dung xuất sắc cuả văn học cách mạng miền Nam thời chống Mỹ. Nguyễn Thi không chỉ nổi tiếng với những trang viết về miền Nam thấm đẫm chất hiện thực và chủ nghĩa anh hùng cách mạnh (“Người mẹ cầm súng” là một tác phẩm tiêu biểu), mà còn vì tư thế cuả người cầm bút cầm súng: ông đã chiến đấu như một người lính thực thụ, và hy sinh ở cửa ngõ thành phố trong cuộc Tổng tiến công đợt 2 xuân Mậu Thân 1968.