NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC

  • Tác giả: Ts Đoàn Lê Giang
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 12,600 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Giới thiệu Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ yêu nước lớn của Nam Bộ thế kỷ XIX. Tác giả đã xây dựng tác phẩm theo một kết cấu cân đối, hợp lý, dung lượng từng bài vừa phải, phù hợp với trình độ học sinh.