NAM CAO - MỘT ĐỜI VĂN

  • Tác giả: TS Lê Tiến Dũng
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 12,600 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách cung cấp kiến thức bổ trợ môn Văn cho học sinh, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên bộ môn văn và bạn đọc quan tâm đến môn học. “Nam Cao -Một đời văn” nằm trong loạt sách các tác giả được chọn giảng dạy trong nhà trường phổ thông và đại học, giới thiệu nhà văn Nam Cao, một đại biểu xuất sắc của văn học hiện thực cách mạng Việt Nam thế kỷ XX, một nhà văn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.