HỌ SỐNG & CHIẾN ĐẤU

  • Tác giả: Nguyễn Khải
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 186
  • Giá bán: 15,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Ký sự viết về các chiến sĩ Cồn Cỏ trong những năm đầu Mỹ đổ quân xâm lược Việt Nam. Đảo Cồn Cỏ đóng một vai trò chiến lược trong chiến tranh chống Mỹ, là sự giành giật của cả hai phía: địch và ta. Và dù cuộc sống gian khổ, cuộc chiếân đấu ác liệt, các chiến sĩ Cồn Cỏ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường cách mạng, ngời sáng phẩm chất yêu nước của thế hệ thanh niên Việt Nam