DIỆN MẠO VĂN HỌC DÂN GIAN NAM BỘ (Tập 2)

  • Tác giả: Nguyễn Văn Hầu
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 439
  • Giá bán: 42,600 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Là một công trình nghiên cứu công phu của tác giả qua nhiều năm, tuy chưa khái quát hết được quá trình hình thành và phát triển của văn học dân gian Nam Bộ qua các thời kỳ lịch sử, song phần nào giúp bạn đọc hình dung được diện mạo văn học dân gian Nam Bộ trong suốt 300 năm, và những đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội của vùng đất Nam Bộ và góp thêm phần phong phú cho kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Ngoài ra nó còn là nguồn tư liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, và những ai qua tâm đến văn học dân gian Nam Bộ