TỪ GENÈVE ĐẾN PARIS

  • Tác giả: Mai Văn Bộ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 380
  • Giá bán: 37,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Ngày 16-1-1969, Hội nghị Paris về Việt Nam bắt đầu cuộc họp. Sau 4 năm, Hội nghị mới kết thúc bằng việc ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Là nhân vật có mặt từ đầu trong quá trình hoạt động ngoại giao và đàm phán Việt - Mỹ đưa tới việc ký hiệp định Paris, tác giả Mai Văn Bộ sẽ đưa chúng ta trở về một hành trình lịch sử của cuộc đấu tranh chính trị ngoại giao không ít cam go và cuối cùng đã giành được thắng lợi