VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH...

  • Tác giả: Nguyễn Thị Chiến
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 80
  • Giá bán: 9,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Văn hóa – Du lịch là hai khái niệm không thể tách rời trong việc phát triển kinh tế du lịch ở Việt Nam. Cuốn sách này sẽ cho ta thấy rõ hơn về mối quan hệ khăng khít của hai vấn đề này. Sách lý giải vai trò của văn hóa trong phát triển du lịch ở Việt Nam cũng là cách để làm rõ hơn mối quan hệ du lịch với trách nhiệm bảo toàn nền văn hóa dân tộc. Tuy mới chỉ dừng lại ở mức độ của một luận văn song sách cung cấp cho người đọc những thông tin bổ ích, và cần thiết về vấn đề còn khá mới này.