VĂN HIẾN THĂNG LONG

  • Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 306
  • Giá bán: 38,500 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    "…Đây cũng là dịp để mọi người nhìn lại nghìn năm đang qua và nghĩ về nghìn năm đang tới. "Nghìn năm gương cũ soi kim cổ". Soi cổ để đưa kim tiến lên, để rút ra những bài học lớn mà nghìn năm Thăng Long đã để lại cho chúng ta ngày nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước và xây dựng thủ đô… Cuốn sách ra đời nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thủ đô(10.10.1954-10.10.2004) và 1000 năm Thăng Long-Hà Nội