CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Ở HÀ NỘI VÀ LÂN CẬN

  • Tác giả: Nguyễn Vinh Phúc
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 338
  • Giá bán: 42,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Năm 1983, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc đã xuất bản cuốn “Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội”. Tới nay địa giới Hà Nội có thay đổi; hơn nữa trong giới nghiên cứu cũng có thêm những kiến giải mới nên nhà xuất bản Trẻ quyết định tái bản tập sách này sau khi tác giả đã hiệu chỉnh.