DANH NHÂN SƯ PHẠM VIỆT NAM (Phần 2)

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 13x19
  • Số trang: 152
  • Giá bán: 13,600 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập sách nêu bật thành tích của các nhà giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục. Đó là các thầy: Ngô Bảo - Người thầy dạy cho môn đệ viết chữ đẹp. Phạm Quý Thích - Bậc thầy đào tạo nhiều nhân tài cho xã hội. Vũ Tông Phan - Người thầy đạo cao đức trọng của đất Thăng Long. Bùi Dương Lịch - Người thầy soạn sách giáo khoa dạy trẻ con. Nguyễn Quyền – Giám học của trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Võ Liêm Sơn - Người thầy “thờ nước vẹn lòng trung”.