CÁC VỊ TỔ NGÀNH NGHỀ VIỆT NAM

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 13x19
  • Số trang: 138
  • Giá bán: 10,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Giúp bạn đọc - nhất là thanh thiếu niên - hiểu được sự hình thành của các ngành nghề và thấm nhuần công đức của các danh nhân đã có nhiều đóng góp trong các ngành nghề truyền thống. Phần lớn các ngành nghề truyền thống đề cập trong sách như nghề mộc, nghề thêu, nghề hát xẩm hát ả đào, nghề in, nghề kim hoàn, nghề dệt chiếu, nghề đúc đồng... không phải mới ra đời từ ông Tổ đó – mà có thể có trước đó rất lâu. Tại sao làng nghề lại chọn người đó làm vị Tổ? Đây là điều hết sức thú vị và cũng phản ánh rõ nét đạo lý của người Việt Nam là luôn biết ơn cả những vị đã góp phần nâng cao, cải tiến nghề nghiệp.