CÁC VỊ NỮ DANH NHÂN VIỆT NAM (Phần 1)

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 13x19
  • Số trang: 172
  • Giá bán: 12,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Giới thiệu cuộc đời, công lao của các nữ danh nhân nổi tiếng trong lịch sử cho đến ngày nay, thuộc nhiều lĩnh vực. Hai Bà Trưng đã đánh đuổi giặc phương Bắc, “xưng vương dễ như trở bàn tay”. Bà Triệu “cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông”. Nữ tướng Bùi Thị Xuân, liệt nữ Cô Giang, anh hùng Võ Thị Sáu, nữ tướng Nguyễn Thị Định và những tấm gương hy sinh oanh liệt hoặc mưu trí trong lúc cầm quân đánh giặc. Và những bậc nữ ưu tú nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực khác.