BẠCH THÁI BƯỞI - KHẲNG ĐỊNH DOANH TÀI NƯỚC VIỆT

  • Tác giả: Lê Minh Quốc
  • Khổ sách: 12x20cm
  • Số trang: 194
  • Giá bán: 40,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách thuộc bộ Đạo kinh doanh, viết về cuộc đời Bạch Thái Bưởi - nhân vật được xem là nhà tư sản dân tộc đầu tiên của Việt Nam. Sách dẫn dắt người đọc đi theo từng khúc ngoặt cuộc đời ông, khi đến đỉnh vinh quang, khi cay đắng phá sản, nhằm phác họa chân dung một người Việt Nam dám làm giàu trong thời buổi xã hội còn “trọng nông ức thương”. Trí tuệ và tinh thần của ông đến nay vẫn xứng đáng là tấm gương sáng cho giới doanh nhân Việt.