7 KỲ QUAN THẾ GIỚI

  • Tác giả: Gans Raikhart
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 48
  • Giá bán: 45,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Đây là một thành tựu kỹ thuật xuất sắc của quá khứ loài người với sự hoàn thiện về nghệ thuật của mỗi công trình. Sách cung cấp kiến thức về khoa học, kỹ thuật, lịch sử, nghệ thuật... mà bạn đọc từng quan tâm.